Schoolvakanties 2017-2018

Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2017-2018. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.

Herfstvakantie 2017
Regio midden en zuid: 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Regio noord: 21 oktober t/m 29 oktober 2017

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2017-2018
Heel Nederland: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie 2018
Regio zuid: 17 februari t/m 25 februari 2018
Regio midden en noord: 24 februari t/m 4 maart 2018

In 2018 valt carnaval (rond 11 februari) buiten de adviesdata voor de voorjaarsvakantie. Scholen kunnen ervoor kiezen om de voorjaarsvakantie te vervroegen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Meivakantie 2018
Heel Nederland: 28 april t/m 6 mei 2018

Koningsdag valt in 2018 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 5 mei tot en met 13 mei 2018. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden. Raadpleeg de schoolgids en/of de website van de school voor de juiste data.

Zomervakantie 2018

Regio noord: 21 juli t/m 2 september 2018
Regio midden: 14 juli t/m 26 augustus 2018
Regio zuid: 7 juli t/m 19 augustus 2018

Regio’s schoolvakanties
Nederland is verdeeld in 3 vakantieregio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid.