Schoolvakanties 2018-2019

Lees hier wanneer de vakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2018-2019. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.

Herfstvakantie 2018
Regio noord en midden: 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Regio zuid: 13 oktober t/m 21 oktober 2018

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2018 – 2019
Heel Nederland: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 2019
Regio noord: 16 t/m 24 februari 2019
Regio midden en zuid: 23 februari t/m 3 maart 2019

Het ministerie van OCW geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Meivakantie 2019
Heel Nederland: 27 april t/m 5 mei 2019

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 20 t/m 27 april 2019. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Zomervakantie 2019
Regio noord: 13 juli t/m 25 augustus 2019
Regio midden: 20 juli t/m 1 september 2019
Regio zuid: 6 juli t/m 18 augustus 2019

Regio’s schoolvakanties
Nederland heeft 3 vakantieregio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid.