Betaling

Betaling via WeChat

Vergeet niet om Add Note te gebruiken voor vermelding van uw naam of ticket nummer. Indien u voor meerdere personen betaalt, gebruik dan de ticket nummers met een komma tussen elk ticket nummer aangezien je maximaal 10 characters kunt meegeven.

Het niet toevoegen van de notitie kan zorgen voor vertraging in het verwerken van uw tickets.

Scan de QR code en volg de stappen er onder.

Gebruik Add Note

Typ uw naam of ticket nummer(s)

Voer het totale bedrag in en druk op Payment.

Het ticket nummer vindt u onderaan te QR code op uw ticket.